สื่อการเรียนรู้: กระเป๋านักสืบ

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (รายวิชาการสร้างสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel Johan Thomson

สื่อการเรียนรู้: กระเป๋านักสืบ

https://www.youtube.com/watch?v=MjoxEodGq0g

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply