สร้าง 7 ปี สนามกีฬามหาสารคาม ยังไม่เสร็จแม้เลยกำหนดส่งมอบ 2 ปี – เข้มข่าวค่ำ

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

สร้าง 7 ปี สนามกีฬามหาสารคาม ยังไม่เสร็จแม้เลยกำหนดส่งมอบ 2 ปี


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel PPTV HD 36

สร้าง 7 ปี สนามกีฬามหาสารคาม ยังไม่เสร็จแม้เลยกำหนดส่งมอบ 2 ปี – เข้มข่าวค่ำ

https://www.youtube.com/watch?v=zwmBoJzahYw

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply