ร้านอาหารไทยทั่วอเมริกากระทบหนัก เงือนไขขอวีซ่า ‘พ่อครัวแม่ครัว’ สุดยาก

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐฯกำลังประสบปัญหาการขาดแคลน ‘พ่อครัวแม่ครัว’ ทำอาหารมืออาชีพเข้าไปทำงานในอเมริกา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาการขออนุมัติวีซ่าทำงานสำหรับ่พ่อครัวแม่ครัวจากประเทศไทยมีเงื่อนไขที่ยุ่งยากและข้อจำกัดที่มากขึ้นจากนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบัน
Originally published at – https://www.voathai.com/a/thai-restuarant-chef-visa-labor/4622467.html


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel VOA Thai

ร้านอาหารไทยทั่วอเมริกากระทบหนัก เงือนไขขอวีซ่า ‘พ่อครัวแม่ครัว’ สุดยาก

https://www.youtube.com/watch?v=71m_jy-q2Yk

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply