รายการเมืองนักคิด บ้านโนนวัด3

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

รายการเมืองนักคิด ตอนแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ที่ได้ไปเผยแพร่ความรู้ด้านโบราณคดีแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดเป็นพลังแห่งการพัีฒนาศูนย์การเรียนรู้ื้ืท้องถิ่นได้ในอนาคต


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel chutinun tongkam

รายการเมืองนักคิด บ้านโนนวัด3

https://www.youtube.com/watch?v=xAgqwRMorqM

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply